Search results

  1. hieudona

    Buy 1.800 Paypal - Rate 19.5 - VCB

    Như tiêu đề, gd từ 100$ trở lên. GD qua Trung Gian Liên hệ chữ ký
  2. hieudona

    Buy 1.500 PP - Rate 19.2 - Giao dịch TP.HCM

    Lần đầu nên rao sai, xin phép Mod close topic này. Mình mở topic khác đúng chuẩn hơn! Tks!
Top