Search results

  1. T

    Event muộn - Tâm sự từ 1 sinh viên bỏ học đến con đường MMO hiện tại

    E cũng có làm về mảng amz với ebay, mình giao lưu tẹo không ạ :D
  2. T

    Event muộn - Tâm sự từ 1 sinh viên bỏ học đến con đường MMO hiện tại

    + 1 respect cho bác, e có thể kết bạn fb với bác để học hỏi kinh nghiệm được không ạ ^^?