Search results

 1. vuongmmo

  Sell 5k Ppvn rate 22.85 - All bank

  Done. Nhanh gọn lẹ. Thanks thớt
 2. vuongmmo

  Sell 5k Ppvn rate 22.85 - All bank

  Đang giao dịch với thớt 100PP. Xin bank
 3. vuongmmo

  Sell Close

  Inbox zalo
 4. vuongmmo

  Buy & Sell [BUY] USDT 24.20, PM 24.00 [SELL] USDT 24.50, PM 24.40 - all bank

  Done, Thanks thớt, nhanh gọn lẹ
 5. vuongmmo

  Buy & Sell [BUY] USDT 24.20, PM 24.00 [SELL] USDT 24.50, PM 24.40 - all bank

  đang giao dịch với chủ topic qua skype live:itharry
 6. vuongmmo

  Sell closed

  Đang giao dịch với thớt
 7. vuongmmo

  Làm việc không chuyện nghiệp. Đồng ý bán 1k paypal. Xong rồi nhờ mình reg dùm...

  Làm việc không chuyện nghiệp. Đồng ý bán 1k paypal. Xong rồi nhờ mình reg dùm: https://luminati.io/ Mình không đồng ý thì quay lại không giao dịch nữa. Bảo là để kiếm kèo sell luôn 1k5 PP. Đề nghị Mod, Admin xem lại trường hợp này.
 8. vuongmmo

  đang giao dịch paypal qua skpyke live:itharry

  đang giao dịch paypal qua skpyke live:itharry
 9. vuongmmo

  Buy & Sell [SELL]Paypal PP VN Rate 22.4, Checkout PP VN rate 22.3 - All bank

  Done. Trả lời tin nhắn khá chậm (do thớt bận công việc), nhìn chung dịch vụ khá ok. Lần tới sẽ liên hệ thớt để lấy thêm :D.
 10. vuongmmo

  Buy & Sell [SELL]Paypal PP VN Rate 22.4, Checkout PP VN rate 22.3 - All bank

  Đang giao dịch với thớt 500PP
 11. vuongmmo

  Sell Đã bán

  Đang pm thớt
 12. vuongmmo

  Sell Sell 9999 Paypal VN - Rate 22 - VCB, ACB, TCB

  Done. Nhanh gọn lẹ lần 2
 13. vuongmmo

  Sell Sell 9999 Paypal VN - Rate 22 - VCB, ACB, TCB

  Đang gd với thớt 1k5PP
 14. vuongmmo

  Sell 9999 PPVN - Rate 22 - VCB, TCB, ACB

  Nhanh gọn lẹ. Thanks thớt
 15. vuongmmo

  Sell 9999 PPVN - Rate 22 - VCB, TCB, ACB

  Cần mua $700
 16. vuongmmo

  Sell 9999 PPVN - Rate 22 - VCB, TCB, ACB

  Đang discuss với thớt

Most discussed of week

Most discussed of week