Search results

  1. P

    Ask PayPal hay limit. Cần người hỗ trợ nhận tiền về paypal

    được bác. Trao đổi thêm với bác qua đâu được nhỉ
  2. P

    Ask PayPal hay limit. Cần người hỗ trợ nhận tiền về paypal

    Em đang đau đầu vụ PayPal này. E chỉ dùng paypal để nhận tiền doanh thu chứ không có mua bán gì. Năm ngoái dùng rất vô tư, hàng tháng đều đặn nhận, rút $10k-20k vô tư, có tháng rút hơn 1 tỷ không sao.. Sang đầu năm nay tài khoản ý tự nhiên bị limit, rồi bị cấm vv luôn. Tk mới cũng vừa mới bị cấm...

Most discussed of week

Most discussed of week