Search results

  1. R

    Ask Cần tìm người giúp hoặc hợp tác

    Chào mọi người. Câu chuyện là thế này, em có một team làm video về 3d Animation và sở hữu 2 kênh YT trong đó: 1 kênh làm content 100%, 1 kênh làm spam video (không dính bản quyền) và có hệ thống, nhân sự để spam 1 video gốc thành hàng chục video khác (dĩ nhiên là không dính bản quyền) và có thể...

Most viewed of week

Most viewed of week