Search results

  1. R

    FantasyWar - Game NFT freetoearn

    Con game fantasy war chơi free cũng được, đầu tư vốn nhỏ cũng được đi thám hiểm kiếm trang bị với nguyên liệu bán trên chợ trung bình 3k FAWA với giá hiện tại là 600k. AE nào đầu tư thì ráng vào top 10 tháp anh hùng nhận FAWA theo tuần. Game này nhân phẩm tốt thì chỉ có lượm lúa. Cái hay của con...
  2. R

    FantasyWar - Con game cày cuốc kiếm tiền

    Hiện tại con game FantasyWar mới ra mắt ngày 20/06 vừa rồi, game này freetoplay tha hồ cho ae cày cuốc. Như trên hình thì cái kiếm mình farm ra có giá 3000$Fawa, hiện tại mỗi Fawa có giá 293 đồng (https://coinmarketcap.com/vi/currencies/fantasy-war/) thì cái kiếm đó có giá gần 1tr. Ae có thể...

Most discussed of week

Most discussed of week