Search results

 1. DungKuma

  Rút bảo hiểm 07/08/2020

  Chào a, vì ít hoạt động nên e muốn rút toàn bộ tiền bảo hiểm $110 Tài khoản nhận lại bảo hiểm : U8160850 (cuipap1984) - a @cuipap1984 (nhận giúp e nhé). Thanks a.
 2. DungKuma

  Buy 500 PP VN Ver- 21.8 - VCB

  Như tiêu đề Ace nào có pp vn ver nguồn sạch: offer, net để e vs, trung gian hoặc nick uy tín e ck trước Skype: Dungkuma72 Check kĩ skype trước khi pm giúp e Xin cảm ơn mn. :oops:
 3. DungKuma

  Buy 999 PP VN Ver - 21.6 - VCB

  Như tiêu đề Ace nào có pp vn ver nguồn sạch: offer, net để e vs, trung gian hoặc nick uy tín e ck trước Skype: Dungkuma72 Check kĩ skype trước khi pm giúp e Xin cảm ơn mn. :oops:
 4. DungKuma

  Buy 999 PP VN Ver - 21.6 - VCB

  xác nhận sếp tổng ;)
 5. DungKuma

  Buy 999 PP VN Ver - 21.6 - VCB

  Như tiêu đề Ace nào có pp vn ver nguồn sạch: offer, net để e vs, trung gian hoặc nick uy tín e ck trước Skype: Dungkuma72 Check kĩ skype trước khi pm giúp e Xin cảm ơn mn. :oops:
 6. DungKuma

  Buy Mua thẻ Vt, Mb, Vina, Zing, Gate, Zing, Bit, Oncash, Megacard - Chiết khấu 10% - VCB

  Như tiêu đề Ace nào có thẻ " seri + mã " để e vs, trung gian hoặc nick uy tín e ck trước Skype: Dungkuma72 Check kĩ skype trước khi pm giúp e Xin cảm ơn mn. :oops:
 7. DungKuma

  Buy 999 PP VN Ver - 21.8 - VCB

  vâng cho e xin, ib skype or pm skype giúp e nhé :rolleyes:
 8. DungKuma

  Buy 999 PP VN Ver - 21.8 - VCB

  xác nhận nha sếp :D
 9. DungKuma

  Buy 999 PP VN Ver - 21.8 - VCB

  Như tiêu đề Ace nào có pp vn ver nguồn sạch để e vs, trung gian hoặc nick uy tín e ck trước Skype: Dungkuma72 Check kĩ skype trước khi pm giúp e Xin cảm ơn mn. :oops:
 10. DungKuma

  Buy Mua thẻ Vt, Mb, Vina, Zing, Gate, Zing, Bit, Oncash, Megacard - Chiết khấu 13% - VCB

  Như tiêu đề Ace nào có để e vs, trung gian hoặc nick uy tín e ck trước Cần đầy đủ mã và seri nhé mn Skype: Dungkuma72 Check kĩ skype trước khi pm giúp e Xin cảm ơn mn. :oops:
 11. DungKuma

  Buy 1k PO - 22.2 - VCB

  Như tiêu đề Ace nào có để e vs, trung gian hoặc nick uy tín e ck trước Skype: Dungkuma72 Check kĩ skype trước khi pm giúp e Xin cảm ơn mn. :oops:
 12. DungKuma

  Buy 1k PO - 22.1 - VCB

  Như tiêu đề Ace nào có để e vs, trung gian hoặc nick uy tín e ck trước Skype: Dungkuma72 Check kĩ skype trước khi pm giúp e Xin cảm ơn mn. :oops:
 13. DungKuma

  Buy 1k PO rate 22.1- 1k PP rate 21.6 - VCB(Sai rules)

  Như tiêu đề , ace nào có để e vs nhé Riêng PP sạch, offer quá tốt Skype: Dungkuma72 Ace check skype kĩ giúp e. Xin cảm ơn mn. :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
 14. DungKuma

  Buy 500 PO - 22 - VCB

  :rolleyes:
 15. DungKuma

  Buy 500 PO - 22 - VCB

  Chào ace Như tiêu đề, bác nào cần bán hú e vs nha Skype: Dungkuma72 Check skype trước khi pm nhé. :oops::oops::oops:

Most discussed of week

Most discussed of week