Search results

  1. thamnguyenvan

    Chơi đẹp cũng không tránh khỏi tình trạng bị phang report

    Em chơi youtube cũng được 5 tháng trời rồi,có 2 kênh lìu tìu, thấy mình ăn ở cũng không đến nỗi mà mấy bọn giời đánh nó vẫn khô tha các bác ạ, chúng nó đâm em cả 2 kênh đến là nhục. MK bọn này, chán
  2. thamnguyenvan

    Ask Vấn đề về khiếu nại chống report

    "Kính gửi tham nguyen, Căn cứ vào những thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi chưa thể xử lý thông báo chống khiếu nại của bạn. Thông báo chống khiếu nại hoàn chỉnh phải bao gồm nhiều yếu tố cụ thể. Nếu bạn muốn gửi lại thông báo chống khiếu nại của mình thì cách tốt nhất để đảm...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week