Search results

  1. P

    Tư vấn về Socksdroid, Proxydroid không sử dựng được trên giả lập

    Chào ae, e đang muốn thêm SOCK5 vào giả lập Memuplayer, e đã thử một vài ứng dụng Socksdroid và Proxydroid nhưng cả 2 ứng dụng hoàn toàn không thay đổi IP của mình (ngoại trừ cái Socksdroid thì khi vào Google nó lại gặp lỗi ERR_CONNECTION) e đã tìm hiểu nguyên nhân và chắc chắn không liên quan...
  2. P

    Ask mọi người giúp e với e cảm ơn

    e mua sim vnmb @[email protected] về tạo gmail và một số thứ khác thì không nhận được mã xác minh, đôi lúc thì tạo được xong lại không tạo được nữa, còn tạo fb thì vẫn bình thường không bị gì cả không biết mọi người có biết cách nào để khắc phục trường hợp không nhận được mã xác minh không ? sim này chắc chưa...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week