Search results

  1. Z

    Airdrop Đăng ký open beta Ark Rival nhận Airdrop

    ARK RIVALS, Game NFT hành động chiến thuật thể loại khoa học viễn tưởng. CHƠI - SÁNG TẠO - KIẾM TIỀN dựa trên Nội dung hoàn toàn do người dùng tạo ra. ------ PHẦN THƯỞNG 01 BOX EPIC/người cho 02 người có số điểm cao nhất toàn contest. 01 BOX ELITE/người cho 03 người may mắn trong những người...
  2. Z

    Airdrop Đăng ký open beta Ark Rival nhận Airdrop

    ARK RIVALS, Game NFT hành động chiến thuật thể loại khoa học viễn tưởng. CHƠI - SÁNG TẠO - KIẾM TIỀN dựa trên Nội dung hoàn toàn do người dùng tạo ra. ------ PHẦN THƯỞNG 01 BOX EPIC/người cho 02 người có số điểm cao nhất toàn contest. 01 BOX ELITE/người cho 03 người may mắn trong những người...