Search results

  1. HoangFreelancer

    New hướng dẫn đăng kí app viettinbank ipay , công làm 30k , bank liền tay (1 ref 50k )

    Viettinbank đang có chương trình khuyến mãi, giới thiệu người dùng khác nhận tiền Mình trả công 30k (bank mọi ví, ngân hàng ) Yêu cầu có : (có điện thoại :D ) +cmnd/cccd + 10k (để thực hiện giao dịch xong hoàn lại ) hướng dẫn chi tiết cách nhận, làm xong bank liền giới thiệu sau có thể dc 50k 1...