Search results

  1. tonnytran9519

    Vấn đề tạo ví WMR

    em tạo wmr thì nó báo thế này trong khi em tạo wmz thì không sao hết @@!
  2. tonnytran9519

    Giúp em vấn đề very số điện thoại :((

    em vào đăng ký WMZ . tới chỗ nó gửi sms về để very thì đợi mãi mà chả thấy . em điền kỹ lắm rồi mà không được : +8491xxxxxxx 8491xxxxxxx ( đều không thấy sms) có ai gặp qua cái này giúp em với ạ :(

Most discussed of week

Most discussed of week