Search results

 1. DaoDung2008

  Tutorial Nhật ký thử thách trade quỹ MFF - My Forex Funds

  Vừa nói xong ạ. Em vừa tạch vòng 2 vì vi phạm daily drawdown. Quá mong muốn chứng tỏ mình với các bác. Em quá sân si với các bác, dẫn đến nghe các bác nói, EM VÀO LỆNH KHÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP CỦA EM VÀ THIẾU TÍNH TOÁN, CHẾT CŨNG ĐÁNG. Lần này em off thực sự vì vẫn còn để ý, còn sân si thì không...
 2. DaoDung2008

  Tutorial Nhật ký thử thách trade quỹ MFF - My Forex Funds

  Lệnh 13.1 đã TP ở 2R, lệnh 13.2 đã stoploss.
 3. DaoDung2008

  Tutorial Nhật ký thử thách trade quỹ MFF - My Forex Funds

  Lệnh #13: ema cross.
 4. DaoDung2008

  Tutorial Nhật ký thử thách trade quỹ MFF - My Forex Funds

  Lệnh #11 và #12: 2 lệnh vớ vẩn. Thực ra là 2 lệnh này cố bắt theo mô hình tam giác, nhưng em chưa luyện chắc mô hình này. Thêm nữa Thomas Bulkowski cũng liệt kê mô hình này trong các mô hình có hiệu suất kém và hay phá vỡ nhiều hướng. Lệnh #11 thì là stoploss, nhưng lệnh #12 là tự cắt bằng tay...
 5. DaoDung2008

  Tutorial Nhật ký thử thách trade quỹ MFF - My Forex Funds

  Lệnh #10: ema cross.
 6. DaoDung2008

  Tutorial Nhật ký thử thách trade quỹ MFF - My Forex Funds

  Bác cũng trade tốt nhé.
 7. DaoDung2008

  Tutorial Nhật ký thử thách trade quỹ MFF - My Forex Funds

  Lệnh #9: mô hình 2 đỉnh.
 8. DaoDung2008

  Tutorial Nhật ký thử thách trade quỹ MFF - My Forex Funds

  Lệnh #8: mô hình vai đầu vai.
 9. DaoDung2008

  Tutorial Nhật ký thử thách trade quỹ MFF - My Forex Funds

  Lệnh 7.1 đã TP ở 1R, lệnh 7.2 tiếp tục chạy.
 10. DaoDung2008

  Tutorial Nhật ký thử thách trade quỹ MFF - My Forex Funds

  Lệnh 6.2 đã stoploss.
 11. DaoDung2008

  Tutorial Nhật ký thử thách trade quỹ MFF - My Forex Funds

  Lệnh 6.1 đã TP ở 1R, lệnh 6.2 tiếp tục chạy.
 12. DaoDung2008

  Tutorial Nhật ký thử thách trade quỹ MFF - My Forex Funds

  Risk cho lệnh này của em là 1%. Stoploss range của lệnh này là 0.66% (141 giá).
 13. DaoDung2008

  Tutorial Nhật ký thử thách trade quỹ MFF - My Forex Funds

  Lệnh 4.2 đã stoploss.

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week