Search results

 1. King

  Exchange [Buy] WMZ - 23, USDT-22.5; [SELL] Paypal 22.7 _ VCB, TCB

  Hi all, Mình chủ yếu mua WMZ và bán Paypal sl bé nhé :D Mình chủ yếu online Skype và FB. Ai có nhu cầu thì pm trên 2 kênh đấy: Skype: king9.999 FB: https://www.facebook.com/king9999.6789 Hoặc nếu trên đấy không được thì call hoặc sms: 0975.9****88***868 Paypal rate: - Trên 100: 22.6 -...
 2. King

  Buy & Sell [Buy] WMZ - 22.9, USDT-22.5; [SELL] Paypal 22.7 _ VCB, TCB

  Hi all, Mình chủ yếu mua WMZ và bán Paypal sl bé nhé :D Mình chủ yếu online Skype và FB. Ai có nhu cầu thì pm trên 2 kênh đấy: Skype: king9.999 FB: https://www.facebook.com/king9999.6789 Hoặc nếu trên đấy không được thì call hoặc sms: 0975.9****88***868 Paypal rate: - Trên 50: 22.6 -...
 3. King

  Buy & Sell [BUY] WMZ (23.00) / BTC (1xx tr) - ALL BANK - [SELL] PP VN (22.6/22.7) - TCB (Rate sai rules)

  Hi all, Mình chủ yếu mua WMZ và bán Paypal sl bé nhé :D Mình chủ yếu online Skype và FB. Ai có nhu cầu thì pm trên 2 kênh đấy nhé. Hoặc nếu trên đấy không được thì call hoặc sms: 0975.9****88***868 Paypal thì: - Trên 50: 22.6 - Dưới 50: 22.7 Mọi bank của mình đều chính chủ: Nguyễn Anh...
 4. King

  Buy & Sell [BUY] WMZ - 22.8 ; [SELL] Paypal - 22.5 - Tech, VCB

  Hi, * Buy WMZ - 22.8 * Sell paypal 22.5 ( Min 50$, dưới 50$ ratet 22.7 ) Mọi bank của mình đều có tên chủ TK là: Nguyen Anh Tuan AE lưu ý không bị fake :D Skype hoặc FB nhé, ICQ mình ít onl. Regards
 5. King

  Buy & Sell [BUY] WMZ - 22.8 ; [SELL] Paypal - 22.5 - Tech, VCB

  Hi, * Buy WMZ - 22.8 * Sell paypal 22.5 ( Min 50$, dưới 50$ ratet 22.7 ) Mọi bank của mình đều có tên chủ TK là: Nguyen Anh Tuan AE lưu ý không bị fake :D Skype hoặc FB nhé, ICQ mình ít onl. Regards
 6. King

  Buy & Sell [BUY] WMZ - 22.8 ; [SELL] Paypal - 22.4 - Tech, VCB

  Hi, * Buy WMZ - 22.8 * Sell paypal 22.4 ( Min 50$, dưới 50$ ratet 22.6 ) Mọi bank của mình đều có tên chủ TK là: Nguyen Anh Tuan AE lưu ý không bị fake :D Skype hoặc FB nhé, ICQ mình ít onl. Regards
 7. King

  Buy & Sell [BUY] WMZ - 22.8 ; [SELL] Paypal - 22.4 - Tech, VCB

  Hi, * Buy WMZ - 22.8 * Sell paypal 22.4 ( Min 50$, dưới 50$ ratet 22.6 ) Skype hoặc FB nhé, ICQ mình ít onl. Regards
 8. King

  Buy & Sell [BUY] WMZ - 22.8 ; [SELL] Paypal - 22.5 - Tech, VCB

  Hi, Buy WMZ - 22.8 Sell paypal 22.5 ( Min 50$, dưới 50$ ratet 22.7 ) Skype hoặc FB nhé, ICQ mình ít onl. Regards
 9. King

  Buy & Sell [BUY] WMZ - 22.8 ; [SELL] Paypal - 22.5 - Tech, VCB

  Hi, Buy WMZ - 22.8 Sell paypal 22.5 ( Min 50$, dưới 50$ ratet 22.7 ) Skype hoặc FB nhé, ICQ mình ít onl. Regards
 10. King

  Buy & Sell [BUY] WMZ - 22.7 ; [SELL] Paypal - 22.5 - Tech, VCB

  Hi, Buy WMZ - 22.7 Sell paypal 22.5 ( Min 50$, dưới 50$ ratet 22.7 ) Skype hoặc FB nhé, ICQ mình ít onl. Regards
 11. King

  Buy & Sell [BUY] WMZ - 22.7 ; [SELL] Paypal - 22.5 - Tech, VCB

  Hi, Buy WMZ - 22.7 Sell paypal 22.5 ( Min 50$, dưới 50$ ratet 22.7 ) Skype hoặc FB nhé, ICQ mình ít onl. Regards
 12. King

  Buy & Sell [BUY] 999 WMZ - 22.6, [SELL] 999 Paypal - 22.5 - VCB - TCB (Sai rules)

  Hi, Buy WMZ - 22.6 Sele paypal 22.5 ( Min 50$, dưới 50$ ratet 22.7 ) Skype hoặc FB nhé, ICQ mình ít onl. Regards
 13. King

  Exchange [BUY] 999 WMZ - 22.6, [SELL] 999 Paypal - 22.4 - VCB - TCB (Sai rules)

  Buy 999 WMZ - 22.5 Sell 999 Paypal - 22.4 SKype + FB nhé các tình yêu :D ( ICQ ít onl )
 14. King

  Buy & Sell [BUY] 999 WMZ - 22.5, [SELL] 999 Paypal - 22.4 - VCB - TCB

  Buy 999 WMZ - 22.5 Sell 999 Paypal - 22.4 SKype + FB nhé các tình yêu :D ( ICQ ít onl )
 15. King

  Buy Buy 999 WMZ - 22.4 - VCB

  Hi, Mình cần buy ít Z rate 22.4 nhé. Ai bán pm FB hoặc skype mình nha :D Regards
 16. King

  Request Verify ví WME..

  Hi, Mình bị limit ví WME và phải verify mới đc mở lại nhưng mình thử chán chê rồi mãi k đc @@ Bro nào đã từng done cái này chỉ mình với, mình xin cảm ơn và hậu tạ. Regards
 17. King

  Buy & Sell [BUY] 999 WMZ - 22.4, [SELL] 999 Paypal - 22.4 - VCB - TCB

  Hi, Mình cần buy 999 WMZ - 22.4 Sell 999 Paypal 22.4, dưới 50 rate 22.6 Ai cần pm Skype hoặc sms nhé :D Regards
 18. King

  Buy Buy 999 WMZ - 22.3 - VCB

  Hi, Mình cần mua ít Z, ai có bán pm nhé :D Skype + sms thôi nha :D
 19. King

  Sell 999 Paypal VN - 22.1 - VCB - TECH

  Hi all, ========================== Rate Paypal : 22.1 Min: 50$ < dưới 50 rate 23, dưới 30 rate 24 > ========================== Mình nhận VND trước. Giao dịch tính fee, bên mua chịu fee luôn nhé ^_^ ** Tài khoản giao dịch : - VCB : xxxxxxx - Nguyen Anh Tuan - Techcombank: xxxxxx -...
 20. King

  Sell 9999 Paypal VN - 22.3 - VCB - TECH

  Hi all, ========================== Rate Paypal : 22.3 Min: 50$ < dưới 50 rate 23, dưới 30 rate 24 > ========================== Mình nhận VND trước. Giao dịch tính fee, bên mua chịu fee luôn nhé ^_^ ** Tài khoản giao dịch : - VCB : xxxxxxx - Nguyen Anh Tuan - Techcombank: xxxxxx -...
Top