Search results

  1. B

    SCAM site tiendientu.exchange scam không chịu chuyển tiền và trốn ko trả refund

    Mình mua pokerstart từ TienDienTu Mà ko trực tiếp chuyển khoản , mình nhờ em mình chuyển ( vì tết ngân hàng ko làm việc , thế mới cay ) và mình có biên lai mua hàng bên nó : (thông tin mua hàng mình có đầy đủ ) https://tiendientu.exchange/tracking/f96643c9dc21ad9a4c54ab151a51beac.html Bên kia...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week