Search results

  1. H

    Ask Cho e hỏi vấn đề rút tiền từ paypal về thẻ ngân hàng

    Số thẻ với số tk khác nhau bác ạ. Tối qua e mới add thêm bank vào mà chưa có tiền để rút nên ko kiểm tra đc.
  2. H

    Ask Cho e hỏi vấn đề rút tiền từ paypal về thẻ ngân hàng

    Em mới làm cái thẻ visa debit của acb liên kết với tài khoản. Có add thẻ vào tk paypal và xác thực đầy đủ nhưng lúc em rút tiền thì ko thấy nó hiện thẻ lên để chọn. Cái này là bị lỗi gì vậy ae nhỉ. Thẻ cũ e add vào thì vẫn rút đc bình thường, có cái thẻ mới thì lại bị lỗi.

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week