Search results

  1. L

    Tìm máy chủ lưu ảnh cùng với code cho web truyện tranh

    Mọi người cho mình hỏi nên thuê máy chủ lưu code với ảnh ở đâu cho website truyện tranh, CDN thì nên sài cái nào ngon bổ rẻ, traffic việt nam! Cảm ơn mọi người trước!
  2. L

    Site truyện tranh, cần tư vấn máy chủ cho site truyện tranh lớn

    Chào mọi người, hiện mình muốn làm một site truyện tranh lớn nhưng đang gặp vấn đề về cái hạ tầng, tối ưu load ảnh khi có lượng lớn traffic cao, trước mình có làm qua một cái site nhỏ rồi, nhưng vẫn chưa biết cách khắc phục cái máy chủ, cần các bro tư vấn nên thuê máy chủ ở đâu hay như nào, cảm...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week