Search results

  1. J

    Find Person Tìm người tải và up video lên web lương trên 10tr/tháng

    Như tiêu đề mình ghi, hiện tại bên mình đang quản lý 1 hệ thống web phim - video, và đang có nhu cầu tìm một số thành viên tải và upvideo cập nhật lên web thường xuyên. Công việc sẽ có tool hỗ trợ bên mình cung cấp. Yêu cầu như sau: 1- Mỗi nhóm gồm 3 người 2- Biết 1 chút về quản lý website cũng...

Most viewed of week

Most viewed of week