Search results

  1. M

    Ask Add paypal vào facebook ads bị từ chối

    Các pro cho em hỏi tại sao paypal của em bị lỗi không thể add được vào tài khoản facebook ads được ạ, add vào toàn báo lỗi, có cách nào khắc phục không ạ. PP của em đã có giao dịch rồi ạ.

Most viewed of week

Most viewed of week