Search results

  1. M

    Cần 1 bạn post bài

    Done
  2. M

    PP không cho mở thêm tk

    Nay call rút tiền thì nhân viên nó bảo pp từ chối cung cấp dịch vụ, ko cho mở thêm tk nữa :(. Mới reg đâu có vài trăm cái tk thôi mà :eek:
Top