Search results

 1. danho

  Discuss Hỏi về chuyển tiền từ pp EU về PPVN

  inbox mình . fee paypal họ ăn chứ mình cũng chã ăn
 2. danho

  Discuss Hỏi về chuyển tiền từ pp EU về PPVN

  chuyển về không khó , chỉ là có chịu chi không thôi b
 3. danho

  Discuss Rút tIỀN TỪ THÁNG TRƯỚC KHÔNG VỀ, NHƯNG CŨNG KO THẤY REFUND

  Gọi bank trước có thể đang bị hold ở bank
 4. danho

  Exchange [BUY] PPVN - 21.8, USDT - 23.05, PO - 22,3 [SELL] checkout ebay 21.5 - ALL BANK

  gởi không đúng như mình nói nên đã RF
Top