Search results

 1. L

  Mining Hướng dẫn đào Banano bằng CPU- Chỉ việc treo máy - lợi nhuận hơn ASIC GN+ rất đơn giản.

  Đào gì nữa, trc 5.5 giờ 0.8 Chắc giảm 80% so với lúc trước luôn quá :v
 2. L

  Mining Hướng dẫn đào Banano bằng CPU- Chỉ việc treo máy - lợi nhuận hơn ASIC GN+ rất đơn giản.

  muốn nói nhiều mà sợ kì, tại ở đây khá là đông người, không đăng ký acc cũng xem dc :))
 3. L

  Mining Hướng dẫn đào Banano bằng CPU- Chỉ việc treo máy - lợi nhuận hơn ASIC GN+ rất đơn giản.

  Godaddy :) https://srv-file6.gofile.io/download/dkl1t8/godaddy.mp4
 4. L

  Mining Hướng dẫn đào Banano bằng CPU- Chỉ việc treo máy - lợi nhuận hơn ASIC GN+ rất đơn giản.

  Chắc tạo nhiều acc quá nên nó z, fix hay không thì chưa biết nữa
 5. L

  Mining Hướng dẫn đào Banano bằng CPU- Chỉ việc treo máy - lợi nhuận hơn ASIC GN+ rất đơn giản.

  cmt xong nhận thấy mình nói 1 câu chuyện ai cũng biết nên del :v
Top