Search results

 1. tranvuongtrung

  Sell 50 PPVN Ver - VCB - 21.8

  Như title, nguồn rất sạch, làm web hay viết phần mềm cho khách. Trung gian Cuibap mình chịu, nếu bạn có bảo hiểm hay uy tín thì mình gởi trước cho nhanh Đã bán hàng chục lần. LH Skype bên cạnh https://mmo4me.com/threads/done-80-ppvn-ver-vcb-21-8-trung-gian-minh-chiu.361892/...
 2. tranvuongtrung

  Sell [DONE] 80 PPVN Ver - VCB - 21.8 - Trung gian mình chịu

  Như title, nguồn rất sạch, làm web hay viết phần mềm cho khách. Trung gian Cuibap mình chịu, nếu bạn có bảo hiểm hay uy tín thì mình gởi trước cho nhanh Đã bán hàng chục lần. LH Skype bên cạnh https://mmo4me.com/threads/130-ppvn-ver-vcb-21-8-trung-gian-minh-chiu.356210/...
 3. tranvuongtrung

  Sell 130 PPVN Ver - VCB - 21.8 - Trung gian mình chịu

  Như title, nguồn rất sạch, làm web hay viết phần mềm cho khách. Trung gian Cuibap mình chịu, nếu bạn có bảo hiểm hay uy tín thì mình gởi trước cho nhanh Đã bán hàng chục lần. LH Skype bên cạnh https://mmo4me.com/threads/done-close-99-9-ppvn-verified-21-8-vcb.323950/...
 4. tranvuongtrung

  Sell [DONE] 50 PP VNVer - 21.8 - VCB

  Như title, cần bán 50PP VN Ver, 21.8. Nguồn lập trình/viết web được khách hàng trả cực sạch. Đã bán hàng chục lần. LH Skype https://mmo4me.com/threads/94-pp-vnver-21-8-vcb-done-closed.348631/ https://mmo4me.com/threads/done-close-99-9-ppvn-verified-21-8-vcb.323950/...
 5. tranvuongtrung

  Sell 94 PP VNVer - 21.8 - VCB [DONE-CLOSED]

  Như title, cần bán 94PP VN Ver, 21.8. Nguồn lập trình/viết web được khách hàng trả cực sạch, không phải từ MMO các kiểu. Đã bán hàng chục lần. LH Skype https://mmo4me.com/threads/done-close-99-9-ppvn-verified-21-8-vcb.323950/...
 6. tranvuongtrung

  Sell 47 PP VN - VCB - 21.8

  Nguồn làm freelance, thiết kế web cho khách. Cực sạch. Liên hệ Skype. Các topic bán của mình: https://mmo4me.com/threads/100-pp-vnver-21-7-vcb-trung-gian-minh-chiu-het.323149/ https://mmo4me.com/threads/closed-51-ppvn-ver-21-7-vcb-trung-gian-minh-chiu.322203/...
 7. tranvuongtrung

  Sell [DONE-CLOSE] 99.9 - PPVN Verified - 21.8 - VCB

  Nguồn FREELANCER.COM thiết kế mạch điện tử cho khách. Cực sạch. Liên hệ Skype. Các topic bán của mình: https://mmo4me.com/threads/100-pp-vnver-21-7-vcb-trung-gian-minh-chiu-het.323149/ https://mmo4me.com/threads/closed-51-ppvn-ver-21-7-vcb-trung-gian-minh-chiu.322203/...
 8. tranvuongtrung

  Sell [DONE CLOSED] 99.9 - PPVN Verified - 21.8 - VCB

  Nguồn FREELANCER.COM thiết kế mạch điện tử cho khách. Cực sạch. Liên hệ Skype. Các topic bán của mình: https://mmo4me.com/threads/100-pp-vnver-21-7-vcb-trung-gian-minh-chiu-het.323149/ https://mmo4me.com/threads/closed-51-ppvn-ver-21-7-vcb-trung-gian-minh-chiu.322203/...
 9. tranvuongtrung

  Sell 100 - PPVN Verified - 21.8 - VCB ( đọc rules sell paypal )

  Nguồn thiết kế mạch điện tử cho khách. Cực sạch Các topic bán của mình: https://mmo4me.com/threads/100-pp-vnver-21-7-vcb-trung-gian-minh-chiu-het.323149/ https://mmo4me.com/threads/closed-51-ppvn-ver-21-7-vcb-trung-gian-minh-chiu.322203/...
 10. tranvuongtrung

  Sell DONE -- 100 PP VNVer 21.7 - VCB - Trung gian mình chịu hết

  Nguồn cực sạch, thiết kế mạch điện tử. Trung gian mình chịu hết. Liên hệ Skype. Thanks, ______________ Đã bán hết cho bác htnet
 11. tranvuongtrung

  Sell [CLOSED] 51 PPVN Ver - 21.7 VCB - Trung gian mình chịu

  ĐÃ XONG - THANKS. Như title Paypal nguồn sạch, thiết kế web cho khách. Liên hệ Skype.
 12. tranvuongtrung

  Sell [DONE] 92 PP.VN Verify - 21.8,

  DONE Như Title Cần bán 92 PPVN Verify, nguồn Làm Web, Viết Phần Mềm. Trung gian, phí mình chịu hết. Có BH thì không cần phí. Liên hệ SKYPE.
 13. tranvuongtrung

  Help PAYPAL không còn cho phép FRIEND & FAMILY hay chỉ riêng TK mình bị??

  Paypal của mình không còn mục Send Money to Friend and Family nữa, không biết toàn bộ TK ở VN đều bị hay chỉ riêng tài khoản của mình ? :(
 14. tranvuongtrung

  Sell [CLOSED] 100 Skrill rate 22.5 - VCB - Phí Skrill/Trung gian mình chịu hết.

  Như title: Cần bán 100 Skrill rate 22.5 VCB - Phí Skrill/Trung gian mình chịu hết. Nguồn: freelancer.com (coding/design). Liên hệ: Skype bên cạnh.
 15. tranvuongtrung

  Sell 50 Paypal VNVer -- VCB

  Bán cho bác @richman2403 , mình gởi Paypal trước
 16. tranvuongtrung

  Sell DONE – CLOSE

  Nguồn sạch, coding, design. Có BH thì minh gởi trước. Mình chịu toàn bộ phí trung gian Liên hệ Skype.
 17. tranvuongtrung

  Buy DONE – CLOSE

  _
 18. tranvuongtrung

  Request Hỏi về Payoneer

  Mình hỏi hơi nhiều câu, nhưng có thể thành một bản tham khảo đầy đủ cho người mới sau này :) 1. Lúc mở TK Payoneer có cho chọn hai kiểu: Local Bank với Debit Card. Kiểu Card thì hẳn là tốn $30 / năm, còn kiểu Local Bank thì có tốn phí thường niên không? 2. Lúc nhận tiền từ web chuyển sang có...
 19. tranvuongtrung

  Sell DONE – CLOSE

  Cần bán $99.9999 Paypal ········ Rate 21.4 Tài khoản VN Verified. Nguồn: làm việc (coding/design), sạch tuyệt đối Liên hệ: Skype: p r o l i n k e r x Cảm ơn :)
 20. tranvuongtrung

  Sell 100 Paypal – VietnamVer – 21.5 – VCB

  Như title, mình cần bán $100+ Paypal VN Verified. Nguồn sạch, coding freelance. Liên hệ Y!M hoặc Skype bên cạnh.

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week