Search results

  1. D

    Help Xin hướng dẫn cách cài đặt Windows trên VPS Ubuntu của Google Cloud

    Mọi người cho mình xin cách cài đặt cài đặt windows lên vps ubuntu với ạ, kiểu giống như linode, vultr sau khi setup linux thì cài windows lên được. cảm ơn mọi người!
  2. D

    Ask Cách check order Affiliate godaddy

    Mọi người giúp mình trả lời 1 thắc mắc với :( nếu như người dùng sử dụng link Affiliate godaddy của mình và order thành công nhưng sau đó họ hủy order đó ngay hoặc account bị đóng do xác minh thì mình có được tính tiền trong cj.com không ?. thank's

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week