Search results

 1. DaoDung2008

  Tutorial Nhật ký giao dịch chứng khoán phái sinh Việt Nam của Hotboy

  TRADE #1 DEMO VN30F2110 - H1: OPEN POSITION. 1. Chart: 2. Size Calculation: 3. Trade History: 4. Current Total Balance and Current Position:
 2. DaoDung2008

  Journey DaoDung2008 - Nhật ký giao dịch Bitcoin của Hotboy

  PDATE TRADE #2 BTCUSD - H4: STATUS. 1. Chart: 2. Current Position:
 3. DaoDung2008

  Tutorial Nhật ký giao dịch chứng khoán phái sinh Việt Nam của Hotboy

  Có mấy bước như sau đó bác: 1. Bác vào thẻ Pine editor. 2. Bác dán đoạn script bác muốn vào đây. 3. Bác save lại theo tên bác muốn. 4. Save xong bác vào mục add indicator ở trên rồi gõ cái tên script mà bác vừa save, click vào nó thì nó sẽ hiện ra trong mục Strategy Tester. 5. Kiểm tra xem nó đã...
 4. DaoDung2008

  Journey DaoDung2008 - Nhật ký giao dịch Bitcoin của Hotboy

  UPDATE TRADE #2 BTCUSD - H4: STATUS. 1. Chart: 2. Current Position:
 5. DaoDung2008

  Journey DaoDung2008 - Nhật ký giao dịch Bitcoin của Hotboy

  UPDATE TRADE #2 BTCUSD - H4: STATUS. 1. Chart: 2. Current Position:
 6. DaoDung2008

  Journey DaoDung2008 - Nhật ký giao dịch Bitcoin của Hotboy

  UPDATE TRADE #1 BTCUSD - H4: CLOSE POSITION. TRADE #2 BTCUSD - H4: OPEN POSITION. 1. Chart: 2. Size Calculation: 3. Trade History: 4. Current Total Balance: 5. Current Position: 6. Summary: - Lệnh đầu tiên của turn mới. Các cụ nói đầu xuôi đuôi lọt. Hy vọng tiếp tục duy trì được...
 7. DaoDung2008

  Journey DaoDung2008 - Nhật ký giao dịch Bitcoin của Hotboy

  UPDATE TRADE #1 BTCUSD - H4: STATUS. 1. Chart: 2. Current Position:
 8. DaoDung2008

  Journey DaoDung2008 - Nhật ký giao dịch Bitcoin của Hotboy

  UPDATE TRADE #1 BTCUSD - H4: STATUS. 1. Chart: 2. Current Position:
 9. DaoDung2008

  Đánh bài sống qua ngày - phần 2

  Bác giống em. Lập topic để duy trì việc cập nhật đều đặn. Xác định từ đầu luôn là có thể có ý kiến trái chiều. Nhưng mình biết nó tốt cho mình tội gì không làm, 4rum cho mình tài nguyên để làm mà.:D
 10. DaoDung2008

  Journey DaoDung2008 - Nhật ký giao dịch Bitcoin của Hotboy

  UPDATE TRADE #1 BTCUSD - H4: STATUS. 1. Chart: 2. Current Position:
 11. DaoDung2008

  Journey DaoDung2008 - Nhật ký giao dịch Bitcoin của Hotboy

  UPDATE TRADE #1 BTCUSD - H4: STATUS. 1. Chart: 2. Current Position:
 12. DaoDung2008

  Journey DaoDung2008 - Nhật ký giao dịch Bitcoin của Hotboy

  UPDATE TRADE #1 BTCUSD - H4: STATUS. 1. Chart: 2. Current Position:
 13. DaoDung2008

  Journey DaoDung2008 - Nhật ký giao dịch Bitcoin của Hotboy

  UPDATE TRADE #1 BTCUSD - H4: STATUS. 1. Chart: 2. Current Position:
 14. DaoDung2008

  Journey DaoDung2008 - Nhật ký giao dịch Bitcoin của Hotboy

  UPDATE TRADE #1 BTCUSD - H4: STATUS. 1. Chart: 2. Current Position:
 15. DaoDung2008

  chia sẻ thật đi

  nghề gì mảng gì cũng vậy, mới bắt đầu bao giờ cũng phải vất vả, chăm chỉ siêng năng thì may mới có chút xương xẩu mà ăn. thầy Huấn dạy không có sai á. bác kiếm merit theo chương trình trên mmo này cũng có mấy cách đó bác.:D
 16. DaoDung2008

  Journey DaoDung2008 - Nhật ký giao dịch Bitcoin của Hotboy

  TRADE #1 BTCUSD - H4: OPEN POSITION. 1. Chart: 2. Size Calculation: 3. Trade History: 4. Current Total Balance: 5. Current Position: 6. Summary: - Lệnh đầu tiên turn mới bắt đầu. Hy vọng là đầu xuôi đuôi lọt.
 17. DaoDung2008

  Tutorial Nhật ký giao dịch chứng khoán phái sinh Việt Nam của Hotboy

  TỔNG KẾT KẾT QUẢ GIAO DỊCH VN30F1M TỪ 8/6/2021 - 30/9/2021: 1. Result: 2. Chart: 3. Comment: - Vì có việc gia đình nên phải dừng trade lại thu tiền về. - Trong 3 tháng vừa rồi nhìn chung đủ để xác nhận chiến lược hoạt động được với khung H1 của VN30F1M. Cái cần duy trì chính là sự kỷ luật...
 18. DaoDung2008

  Tutorial Nhật ký giao dịch chứng khoán phái sinh Việt Nam của Hotboy

  Em tạm dừng nửa tháng vì việc nhà. Giờ em sẽ quay trở lại giao dịch demo.
 19. DaoDung2008

  Tutorial Nhật ký giao dịch chứng khoán phái sinh Việt Nam của Hotboy

  UPDATE TRADE #18 VN30F2110 - H1: CLOSE POSITION. 1. Chart: 2. Trade History: 3. Summary: - Vì việc gia đình nên dừng lệnh tại đây thu tiền về. - Lệnh này mất phí qua đêm. - Lỗ 4,711,699 VND (tương ứng với -3.1% trên tổng balance trước khi vào lệnh) - RRR đạt -0.5120R.
 20. DaoDung2008

  Journey DaoDung2008 - Nhật ký giao dịch Bitcoin của Hotboy

  Sau nửa tháng tạm dừng em sẽ tiếp tục với chiến lược của mình và có một số điều chỉnh cho việc bắt đầu lại như sau: Sản phẩm: hợp đồng vĩnh cửu bitcoin (XBTUSD) Khung thời gian: H4 Loại tài khoản: tài khoản thực Môi giới: BITMEX Khoảng thời gian giao dịch dự kiến: trong vòng 1 năm Hệ thống giao...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week