Search results

  1. T

    Ask [Nhờ tư vấn] Tập đầu tư chứng khoán

    Chào những người ae thiện lành, hiện tại mk muốn đầu tư 1 mã chứng khoán, chơi lâu dài, kiểu như mỗi tháng mk bỏ 2tr vào mua, coi như tiết kiệm. Mong các cao nhân đi trước chỉ đường cho mk nên mua mã nào ổn định, tăng trưởng tàm tạm để sau này bọn trẻ có cháo ăn trong các mùa covid 1xxx.! P/S:mk...
  2. T

    Ask [Event MMO] Loser lang thang

    1. Bạn biết forum mmo4me từ đâu : Trước mình tham gia diễn đàn của trường thấy mấy ông bảo làm UG được nhiều xèng, nên google seach tìm kiếm và biết được đến trang web này... Sau vài tháng mấy ông đi tù sạch..... 2. Thể loại đầu tiên bạn làm mmo : Mình học ngành cây trồng nên mù đặc về CNTT nên...

Most viewed of week

Most Discussed Of Week

Most viewed of week

Most Discussed Of Week