Search results

  1. M

    bạn có thể hướng dẫn cách lấy Key được ko? bữa nay NIS thay đổi mình ko lấy được như lúc trước...

    bạn có thể hướng dẫn cách lấy Key được ko? bữa nay NIS thay đổi mình ko lấy được như lúc trước, phải gỡ ra cài lại khang hix sao bạn vẫn lấy key được hay quá vậy