Search results

  1. C

    Lỗi khi rút tiền 180 days

    Em có acc bị limit 180 days, tới giờ đã qua 180 days rồi. Em không nhận được email nào từ Paypal khi đã đủ 180 days nhưng mà search forum thấy mọi người nói cứ vào rút bình thường. Em vào add bank bình thường nhưng lúc rút tiền thì toàn bị lỗi: "We're sorry. We're not able to process your...