Search results

 1. lykien90

  Airdrop REVUTO - hàng cardano, làm hết nv và đợi

  ✨Tham gia nhóm để được hướng dẫn và nhận thông tin sớm nhất nhé 👉http://t.me/phattai8899 👉Group hướng dẫn mấy bạn chưa biết cách làm http://t.me/phattaiairdrop88 ⚡REVUTO AIRDROP⚡ 💰Nhận 10 - 600 Revutoken💰 ✨Link : http://revuto.com/invite/quocca5e6d 💎Đăng ký mail>>vào xác nhận>>đặt mật...
 2. lykien90

  Airdrop KLIST - làm hết nv để nhận token list

  ✨Tham gia nhóm để được hướng dẫn và nhận thông tin sớm nhất nhé 👉http://t.me/phattai8899 👉Group hướng dẫn mấy bạn chưa biết cách làm http://t.me/phattaiairdrop88 ⚡KLIST AIRDROP EVENT⚡ 💰Ăn chia 100.000 LIST💰 ✨Form...
 3. lykien90

  Airdrop HAGGLEX - làm hết nhiệm vụ để nhận 100 HAG

  ⚡HAGGLEX AIRDROP⚡ 💰Nhận 100 HAG ( 40$ )💰 ✨Form https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezizHa7hpPR0tjMYe44vTOXDx_kMma7O0ggAA0r2joe_R29A/viewform 💎Làm hết nv các Task 💎Đánh giá 5sao và Comment cho App ( Điền tên hiển thị trong Store) 💎Tải App và đăng ký tài khoản 👉Link Tải App...
 4. lykien90

  Airdrop Mero - Nhận 50 mero khi làm hết nv(100%)

  ⚡Nhận 50 Mero⚡ 👉Link : ✨Form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo8PbhWdPgelLZaX8EO2IDY85Ue0ByD9OU-GaoLcbpPkV_fQ/viewform 💎Join telegram>>submit username 💎Follow &RT dự án>>submit username>> chụp lại màn hình vừa RT >>gửi cho nó 💎Submit ví BSC
 5. lykien90

  Airdrop FTR- làm hết nv nhận FTR

  ⚡$FTR Airdrop⚡ ✨Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1YWySBS7GFGtqHvtKu9mLS_cJrxfM47O2__tp2m9RjIXmNg/viewform 💎RT &Like twitter >>submit profile link 💎Submit ví Sol 👉Tạo ví sol: https://www.sollet.io/ Nhớ lưu lại key (tạo xong nhấn hình người >> Export Mnemonic) ✨Tham gia nhóm để...
 6. lykien90

  Airdrop BlackHat - Coin AIRDROP

  ✨Ae không hiểu gì , vào group chém gió nhé,và nhận thông báo end airdrop để ko bị miss nhận token 👉Channel kèo: http://t.me/phattai8899 👉Group chém gió,hỏi đáp,hướng dẫn ae về cách làm airdrop: http://t.me/phattaiairdrop88 BlackHat Coin AIRDROP⚡ 💰Nhận 0.60 BLKC // Ref +0.10 BLKC💰 ✨Link...
 7. lykien90

  Airdrop SAFEDAO - AIRDROP(100%)

  ✨Ae không hiểu gì , vào group chém gió nhé,và nhận thông báo end airdrop để ko bị miss nhận token 👉Channel kèo: http://t.me/phattai8899 👉Group chém gió,hỏi đáp,hướng dẫn ae về cách làm airdrop: http://t.me/phattaiairdrop88 ⚡SAFEDAO AIRDROP⚡ 💰Nhận 10,000 SAFEDAO💰 ✨Form...
 8. lykien90

  Airdrop Cat - Protocol Airdrop

  ✨Ae không hiểu gì , vào group chém gió nhé,và nhận thông báo end airdrop để ko bị miss nhận token 👉Channel kèo: http://t.me/phattai8899 👉Group chém gió,hỏi đáp,hướng dẫn ae về cách làm airdrop: http://t.me/phattaiairdrop88 ⚡Cat Protocol Airdrop⚡ 💰Nhận 100 CAP + 10 CAP/ref💰 ✨Link...
 9. lykien90

  Airdrop YETUSWAP - ROUND2 (sắp end)

  ✨Ae không hiểu gì , vào group chém gió nhé,và nhận thông báo end airdrop để ko bị miss nhận token 👉Channel kèo: http://t.me/phattai8899 👉Group chém gió,hỏi đáp,hướng dẫn ae về cách làm airdrop: http://t.me/phattaiairdrop88 ⚡YETUSWAP ROUND2⚡ 💰Nhận 25 YETU [20$] + 5 YETU/ref💰...
 10. lykien90

  Airdrop O3 - WALLET AIRDROP(100% ăn)

  ✨Ae không hiểu gì , vào group chém gió nhé,và nhận thông báo end airdrop để ko bị miss nhận token 👉Channel kèo: http://t.me/phattai8899 👉Group chém gió,hỏi đáp,hướng dẫn ae về cách làm airdrop: http://t.me/phattaiairdrop88 ⚡O3 WALLET AIRDROP⚡ 💰Nhận 3 $ O3 + 2 O3/ref💰 ✨Link...
 11. lykien90

  Airdrop Gatcha - Network Airdrop (limit 10k slot)

  ✨Ae không hiểu gì , vào group chém gió nhé,và nhận thông báo end airdrop để ko bị miss nhận token 👉Channel kèo: http://t.me/phattai8899 👉Group chém gió,hỏi đáp,hướng dẫn ae về cách làm airdrop: http://t.me/phattaiairdrop88 ⚡Gatcha Network Airdrop (limit 10k slot)⚡ 💰Nhận 5$ GATCHA💰 ✨Form...
 12. lykien90

  Airdrop Mifty - Swap Airdrop

  ✨Ae không hiểu gì , vào group chém gió nhé,và nhận thông báo end airdrop để ko bị miss nhận token 👉Channel kèo: http://t.me/phattai8899 👉Group chém gió,hỏi đáp,hướng dẫn ae về cách làm airdrop: http://t.me/phattaiairdrop88 ⚡Mifty Swap Airdrop⚡ 💰Nhận 40 MFY [10$] + 2 MFY/ref💰 ✨Link...
 13. lykien90

  Airdrop DUCK - HUNTER CAMPAIGN

  ⚡DUCK HUNTER CAMPAIGN round 1⚡ 💰Nhận 1 EGG (26$ ), random nhận 10 EGG (260$)💰 ✨Link https://gleam.io/TrioB/duck-hunter-campaign-round-1 💎Làm hết nv task 💎Yêu cầu tải ví WAVES EXCHANGE>>submit ví waves
 14. lykien90

  Airdrop MCO2 - Probit - Moss Carbon Credit Airdrop (100% ăn)

  ✨Ae không hiểu gì , vào group chém gió nhé,và nhận thông báo end airdrop để ko bị miss nhận token 👉Channel kèo: http://t.me/phattai8899 👉Group chém gió,hỏi đáp,hướng dẫn ae về cách làm airdrop: http://t.me/phattaiairdrop88 ⚡Probit × Moss Carbon Credit Airdrop (100% ăn)⚡ 💰Nhận 0.25 MCO2 (giá IEO...
 15. lykien90

  Airdrop Bpal - Coin Airdrop Round 2

  ✨Ae không hiểu gì , vào group chém gió nhé,và nhận thông báo end airdrop để ko bị miss nhận token 👉Channel kèo: http://t.me/phattai8899 👉Group chém gió,hỏi đáp,hướng dẫn ae về cách làm airdrop: http://t.me/phattaiairdrop88 ⚡Bpal Coin Airdrop Round 2⚡ 💰Nhận 500 BPAL 50$💰 ✨Link...
 16. lykien90

  Airdrop SAFE - SafeLogic -Nhận 1.000.000 SAFELOGIC

  ✨Ae không hiểu gì , vào group chém gió nhé,và nhận thông báo end airdrop để ko bị miss nhận token 👉Channel kèo: http://t.me/phattai8899 👉Group chém gió,hỏi đáp,hướng dẫn ae về cách làm airdrop: http://t.me/phattaiairdrop88 ⚡SafeLogic Airdrop ⚡ 💰Nhận 1.000.000 SAFELOGIC + 10.000 SAFE/ref💰 ✨Link...
 17. lykien90

  Airdrop FFD - FireFinance - Nhận ngay 15+ FFD [7.5$]

  ✨Ae không hiểu gì , vào group chém gió nhé,và nhận thông báo end airdrop để ko bị miss nhận token 👉Channel kèo: http://t.me/phattai8899 👉Group chém gió,hỏi đáp,hướng dẫn ae về cách làm airdrop: http://t.me/phattaiairdrop88 ⚡FireFinance⚡ 💰Nhận ngay 15+ FFD [7.5$]⚡ ✨ Link...
 18. lykien90

  Airdrop BZP - Bitzipp - Airdrop

  ✨Ae không hiểu gì , vào group chém gió nhé,và nhận thông báo end airdrop để ko bị miss nhận token 👉Channel kèo: http://t.me/phattai8899 👉Group chém gió,hỏi đáp,hướng dẫn ae về cách làm airdrop: http://t.me/phattaiairdrop88 ⚡Bitzipp Airdrop⚡ 💰Nhận 750 BZP + 50 BZP/ref💰 ✨Link...
 19. lykien90

  Airdrop LQF - Airdrop 100.000 LQF (token sàn Liquifi Exchange)

  ✨Ae không hiểu gì , vào group chém gió nhé,và nhận thông báo end airdrop để ko bị miss nhận token 👉Channel kèo: http://t.me/phattai8899 👉Group chém gió,hỏi đáp,hướng dẫn ae về cách làm airdrop: http://t.me/phattaiairdrop88 ⚡Airdrop 100.000 LQF (token sàn Liquifi Exchange)⚡ 👉 ✨Link Form...
 20. lykien90

  Airdrop KICK - KickRef- Token, nhận 50k kick

  ✨Ae không hiểu gì , vào group chém gió nhé,và nhận thông báo end airdrop để ko bị miss nhận token 👉Channel kèo: http://t.me/phattai8899 👉Group chém gió,hỏi đáp,hướng dẫn ae về cách làm airdrop: http://t.me/phattaiairdrop88 ⚡KickRef Token⚡ 💰100,000 Kick = 46$💰 ✨Link...

Most viewed of week

Most viewed of week