Search results

 1. B

  Journey Chiến lược đầu tư tiền tệ hàng ngày với FxPro

  FxPro.com : USD/JPY trong ngày 14/05/2021 có thể giảm 14-34 PIPS Xoay vòng: 109,50 Sở thích của chúng tôi: Các vị thế bán dưới 109,50 với mục tiêu là 109,20 & 109,00 trong phần mở rộng. Kịch bản thay thế: Trên 109,50 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với mục tiêu là 109,65 & 109,75. Bình luận...
 2. B

  Journey Chiến lược đầu tư tiền tệ hàng ngày với FxPro

  FxPro.com : EUR/USD ngày 14/05/2021 có thể tăng 23-38 PIPS Xoay vòng: 1.2100 Mục tiêu đầu tư: Các vị thế mua trên 1.2100 với mục tiêu ở mức 1.2135 & 1.2150 trong phần mở rộng. Kịch bản thay thế: Dưới 1.2100, hãy tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.2080 & 1.2070 là mục tiêu. Bình luận: Sự phá...
 3. B

  Journey Chiến lược đầu tư tiền tệ hàng ngày với FxPro

  FxPro.com : GBP/USD ngày 14/05/2021 có thể tăng 14-39 PIPS Xoay vòng: 1.4035 Mục tiêu đầu tư: Các vị thế mua trên 1,4035 với mục tiêu ở mức 1,4080 & 1,4105 trong phần mở rộng. Kịch bản thay thế: Dưới 1.4035 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.4005 & 1.3980 là mục tiêu. Bình luận: Chỉ báo RSI...
 4. B

  Journey Chiến lược đầu tư tiền tệ hàng ngày với FxPro

  FxPro.com : Vàng trong ngày 14/05/2021 có thể tăng 0,65% Xoay vòng: 1827,00 Mục tiêu đầu tư: Các vị trí dài trên 1827,00 với mục tiêu là 1841,00 & 1845,00 trong phần mở rộng. Kịch bản thay thế: Dưới mức 1827,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với mục tiêu là 1821,00 & 1815,00. Bình luận: Sự phá...
 5. B

  Journey Chiến lược đầu tư tiền tệ hàng ngày với FxPro

  FxPro.com : Xu hướng CAC 40 ngày 14/05/2021 Xoay vòng: 6240,00 Mục tiêu đầu tư: Các vị trí dài trên 6240,00 với mục tiêu là 6355,00 & 6385,00 trong phần mở rộng. Kịch bản thay thế: Dưới 6240,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 6200,00 & 6154,00 làm mục tiêu. Bình luận: Chỉ báo RSI đang tăng...
 6. B

  Journey Chiến lược đầu tư tiền tệ hàng ngày với FxPro

  FxPro.com : Cac 40 trong ngày 13/05/2021 có thể giảm -1,58% Xoay vòng: 6324,00 Sở thích của chúng tôi: Các vị thế bán dưới 6324,00 với mục tiêu là 6225,00 & 6180,00 trong phần mở rộng. Kịch bản thay thế: Trên 6324,00 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với mục tiêu là 6355,00 & 6385,00. Bình luận...
 7. B

  Journey Chiến lược đầu tư tiền tệ hàng ngày với FxPro

  FxPro.com : Phân tích xu hướng giá vàng ngày 13/05/2021 Xoay vòng: 1826,00 Sở thích của chúng tôi: Các vị thế bán dưới 1826,00 với mục tiêu là 1812,00 & 1805,00 trong phần mở rộng. Kịch bản thay thế: Trên 1826,00 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với mục tiêu là 1834,00 & 1843,00. Bình luận: Miễn...
 8. B

  Journey Chiến lược đầu tư tiền tệ hàng ngày với FxPro

  FxPro.com : Xu hướng cặp tiền USD/CAD trong ngày có thể tăng 37-67 PIPS Xoay vòng: 1.2095 Sở thích của chúng tôi: Các vị thế mua trên 1,2095 với mục tiêu ở mức 1,2160 & 1,2190 trong phần mở rộng. Kịch bản thay thế: Dưới 1,2095 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1,2075 & 1,2055 là mục tiêu...
 9. B

  Journey Chiến lược đầu tư tiền tệ hàng ngày với FxPro

  FxPro.com : Xu hướng cặp tiền GBP/USD trong ngày có thể giảm 54-94 PIPS Xoay vòng: 1.4075 Sở thích của chúng tôi: Các vị thế bán dưới 1,4075 với mục tiêu ở mức 1,4015 & 1,3975 trong phần mở rộng. Kịch bản thay thế: Trên 1.4075 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với 1.4105 & 1.4125 là mục tiêu...
 10. B

  Journey Chiến lược đầu tư tiền tệ hàng ngày với FxPro

  FxPro.com : Xu hướng cặp tiền USD/CHF trong ngày có thể tăng 27-42 PIPS Xoay vòng: 0,9065 Sở thích của chúng tôi: Các vị thế mua trên 0,9065 với mục tiêu là 0,9095 & 0,9110 khi mở rộng. Kịch bản thay thế: Dưới 0,9065 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 0,9045 & 0,9030 là mục tiêu. Bình luận: Mặc...
 11. B

  Journey Chiến lược đầu tư tiền tệ hàng ngày với FxPro

  FxPro.com : Phân tích xu hướng Hang Seng ngày 10/05/2021 Xoay vòng: 10700,00 Mục tiêu đầu tư: Các vị thế bán dưới 10700,00 với mục tiêu là 10560,00 & 10470,00 trong phần mở rộng. Kịch bản thay thế: Trên 10700,00 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 10775,00 & 10830,00 là mục tiêu. Bình luận: Chỉ...
 12. B

  Journey Chiến lược đầu tư tiền tệ hàng ngày với FxPro

  FxPro.com : Xu hướng giá vàng ngày 10/05/2021 Trục xoay: 1.828,00 Mục tiêu đầu tư: Các vị trí dài trên 1.828,00 với mục tiêu ở mức 1.850,00 & 1.858,00 trong phần mở rộng. Kịch bản thay thế: Dưới 1.828,00 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với mục tiêu là 1.817,00 & 1.811,00. Bình luận: Một cơ sở hỗ...
 13. B

  Journey Chiến lược đầu tư tiền tệ hàng ngày với FxPro

  FxPro.com : Xu hướng cặp tiền AUD/USD ngày 10/05/2021 Xoay vòng: 0,7835 Mục tiêu đầu tư: Các vị thế mua trên 0,7835 với mục tiêu là 0,7880 & 0,7910 khi mở rộng. Kịch bản thay thế: Dưới 0,7835 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 0,7790 & 0,7760 là mục tiêu. Bình luận: Chỉ báo RSI đang tăng và kêu...
 14. B

  Journey Chiến lược đầu tư tiền tệ hàng ngày với FxPro

  FxPro.com : Xu hướng cặp tiền EUR/USD ngày 10/05/2021 Xoay vòng: 1.2130 Mục tiêu đầu tư: Các vị thế mua trên 1,2130 với mục tiêu ở mức 1,2180 & 1,2200 trong phần mở rộng. Kịch bản thay thế: Dưới 1.2130, hãy tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1.2110 & 1.2090 là mục tiêu. Bình luận: Chỉ báo RSI...
 15. B

  Journey Chiến lược đầu tư tiền tệ hàng ngày với FxPro

  FxPro.com : Xu hướng cặp tiền GBP/USD ngày 10/05/2021 Xoay vòng: 1.4050 Mục tiêu đầu tư: Các vị thế mua trên 1.4050 với mục tiêu là 1.4100 & 1.4125 trong phần mở rộng. Kịch bản thay thế: Dưới 1,4050 tìm kiếm sự giảm giá hơn nữa với 1,4015 & 1,3990 là mục tiêu. Bình luận: Xu hướng ngay lập tức...
 16. B

  Journey Chiến lược đầu tư tiền tệ hàng ngày với FxPro

  FxPro.com : Xu hướng cặp tiền tệ GBP/USD ngày 07/05/2021 vẫn tăng Trục: 1.3885 Mục tiêu đầu tư: Các vị thế mua trên 1.3885 với mục tiêu là 1.3930 & 1.3950 trong phần mở rộng. Kịch bản thay thế: Dưới mức 1.3885, hãy tìm kiếm sự giảm giá khác với 1.3870 & 1.3855 là mục tiêu. Bình luận: Chỉ báo...
 17. B

  Journey Chiến lược đầu tư tiền tệ hàng ngày với FxPro

  FxPro.com : Xu hướng cặp tiền tệ EUR/USD ngày 07/05/2021 Trục: 1.2045 Mục tiêu đầu tư: Các vị thế mua trên 1,2045 với mục tiêu ở mức 1,2080 & 1,2095 trong phần mở rộng. Kịch bản thay thế: Dưới mức 1.2045, tìm kiếm sự giảm giá tiếp theo với 1.2030 & 1.2015 là mục tiêu. Bình luận: Chỉ báo RSI...
 18. B

  Journey Chiến lược đầu tư tiền tệ hàng ngày với FxPro

  FxPro.com : Xu hướng giá vàng ngày 07/05/2021 Trục: 1805,00 Mục tiêu đầu tư: Các vị thế mua trên 1805,00 với mục tiêu ở mức 1825,00 & 1840,00 trong phần mở rộng. Kịch bản thay thế: Dưới mức 1805,00, hãy tìm kiếm sự giảm giá khác với 1799,00 & 1788,00 làm mục tiêu. Bình luận: Chỉ báo RSI đang...
 19. B

  Journey Chiến lược đầu tư tiền tệ hàng ngày với FxPro

  FxPro.com : Xu hướng DAX ngày 07/05/2021 Trục: 15094,00 Mục tiêu đầu tư: Các vị thế mua trên 15094,00 với mục tiêu là 15369,00 & 15521,00 trong phần mở rộng. Kịch bản thay thế: Dưới mức 15094,00, hãy tìm kiếm sự giảm giá khác với mục tiêu là 15020,00 & 14930,00. Bình luận: Chỉ báo RSI đang...
 20. B

  Journey Chiến lược đầu tư tiền tệ hàng ngày với FxPro

  FxPro.com: GBP/USD trong ngày 04/05/2021 Trục: 1,3910 Mục tiêu đầu tư: Các vị thế bán dưới 1,3910 với mục tiêu ở mức 1,3835 & 1,3805 trong phần mở rộng. Kịch bản thay thế: Trên 1.3910 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1.3935 & 1.3960 là mục tiêu. Bình luận: RSI cho thấy đà giảm.