Search results

 1. Orchid

  Buy & Sell [BUY] 20K PM 23.70 WMZ 23.6- ALL BANK

  1 , Như tiêu đề, tớ mua PM giá 23.70 WMZ 23.6, USDT (TRC20) 23.8 2, Thanh toán thông tin: - Ví PM : U25656866 (Hải Anh) - Ví WMZ : Z809196638703 (Anhdang) -Ví USDT : TDcxjyX3S9W76fyPjPevS6WQXw3d83EscJ Liên hệ: Hải Anh (Đặc biệt: Luôn có giá tốt cho Khách hàng thân thiết). 3. Các bạn vui...
 2. Orchid

  Buy & Sell 20K PM 23.75, WMZ 23.60 USDT ( TRC20) 23.8 - ALL BANK

  1 , Như tiêu đề, tớ mua PM giá 23.75 WMZ 23.60 ,USDT ( TRC20) 23.8 2, Thanh toán thông tin: - Ví PM : U25656866 (Hải Anh) - Ví WMZ : Z809196638703 (Anhdang) - Ví USDT :TDcxjyX3S9W76fyPjPevS6WQXw3d83EscJ Liên hệ: Hải Anh (Đặc biệt: Luôn có giá tốt cho Khách hàng thân thiết ). 3. Các bạn vui...
 3. Orchid

  Buy & Sell [BUY] PM 23.60, WMZ 23.60, Giftcard US 9k , AMZ JP 185 - ALL BANK

  1 , Như tiêu đề, tớ mua PM giá 23.60 WMZ 23.60 2, Thanh toán thông tin: - Ví PM : U25656866 (Hải Anh) - Ví WMZ : Z809196638703 (Anhdang) Liên hệ: Hải Anh 3. Amz JK : 185 4.Nhận mua các loại Giftcard US sau giá 1 $ = 9k VND, chỉ thu mua Giftcard dạng có Số thẻ , Mã số thẻ và Ghim Thẻ sẽ được...
 4. Orchid

  Buy & Sell [BUY] 10K PM 23.60 và WMZ 23.60 và Giftcard US 9k , AMZ JP 185 - ALL BANK

  # 1 1 , Như tiêu đề, tớ mua PM giá 23.60 WMZ 23.60 2, Thanh toán thông tin: - Ví PM : U25656866 (Hải Anh) - Ví WMZ : Z809196638703 (Anhdang) Liên hệ: Hải Anh 3. Amz JK : 185 4.Nhận mua các loại Giftcard US sau giá 1 $ = 9k VND, chỉ thu mua Giftcard dạng có Số thẻ , Mã số thẻ và Ghim Thẻ...
 5. Orchid

  Buy (Sai rules) 10K PM 23.45 WMZ 23.30 Giftcard US 9k , AMZ JP 185 - ALL BANK

  1, Như tiêu đề, tớ mua PM giá 23.80 WMZ 23.30 2, Thanh toán thông tin: - Ví PM : U25656866 (Hải Anh) - Ví WMZ : Z809196638703 (Anhdang) Liên hệ: Hải Anh 3. Amz JK : 185 4.Nhận mua những loại Giftcard US sau giá 1 $ = 9k VND, chỉ thu mua Giftcard dạng có Số thẻ , Mã số thẻ và Pin Thẻ sẽ đuợc...
 6. Orchid

  Buy & Sell [BUY] 10K PM 23.60 WMZ 23.30 Giftcard US 9k , AMZ JP 185 - ALL BANK

  1, Như tiêu đề, tớ mua PM giá 23.60 WMZ 23.30 2, Thanh toán thông tin: - Ví PM : U25656866 (Hải Anh) - Ví WMZ : Z809196638703 (Anhdang) Liên hệ: Hải Anh 3. Amz JK : 185 4.Nhận mua những loại Giftcard US sau giá 1 $ = 9k VND, chỉ thu mua Giftcard dạng có Số thẻ , Mã số thẻ và Pin Thẻ sẽ đuợc...
 7. Orchid

  Buy 20K PM 23.65, USDT 2380 - ALL BANK

  1, Như tiêu đề, tớ mua PM giá 23,65 - Ví PM : U25656866 (Hải Anh) 2.Ví USDT(ERC20) 0x5bEa51D4c78569fBc690e095F57F52938ec5A435 -> Giao dịch tại tất cả các Ngân hàng VN. (Đặc biệt: Luôn có giá tốt cho Khách hàng thiết bị). 3. Các bạn vui lòng liên hệ : - Telegram : @phoenixsimple - zalo...
 8. Orchid

  SCAM Mình báo thêm 1 scam - Đỗ Ngọc Thanh Huy, Techcombank 19035971040016.

  Có hình ảnh giả site :mmo4mme.com
 9. Orchid

  Ask Khách bảo acc của mình join 2020 hay bị lỗi upload có phải không ạ?

  Mình thấy khách gọi, nhiệt tình vén váy lên đi tiếp khách. Là lần đầu giao dịch với người mới toe, nên mình lôi khách vào vùng kín, tận tâm bảo khách cứ còm trên topic của mình rồi chúng mình vào việc. Khách thẽ thọt gửi cho cái link là đã xác nhận trên topic mình rồi. Chuẩn luôn là đã còm...
 10. Orchid

  Buy & Sell [BUY] 20K PM 23.65, USDT(ERC20, TRC20 ) 23.80 - ALL BANK

  1, Như tiêu đề, tớ mua PM giá 23,65 - Ví PM : U25656866 (Hải Anh) 2.Ví USDT(ERC20) 0x5bEa51D4c78569fBc690e095F57F52938ec5A435 -> Giao dịch tại tất cả các Ngân hàng VN. (Đặc biệt: Luôn có giá tốt cho Khách hàng thiết bị). 3. Các bạn vui lòng liên hệ : - Telegram : @phoenixsimple - zalo...
 11. Orchid

  Buy & Sell PM 23.70 WMZ 23.20 ADVCASH 22.7 , PAYEER 22.7 , LITECOIN 3967500, RIPPLE 10.902 Giftcard US 9k , AMZ JP 185 - ALL BANK

  1, Như tiêu đề, tớ mua PM giá 23,70 WMZ 23,20 ADVcash giá 22,7, Payeer 22,5, Litecoin 3967500, ripple 10.902 2, Thanh toán thông tin: - Ví PM : U25656866 (Hải Anh) - Ví WMZ : Z809196638703 (Anhdang) Liên hệ: Hải Anh - Ví ADV : U 6348 3004 4007 - Ví Payeer : P84538749 - Ví Litecoin...
 12. Orchid

  Buy & Sell [BUY] PM 23.3 WMZ 23.05 ADVCASH 22.7 , Payeer 22.7 ,Giftcard US 9k , AMZ JP 185 - ALL BANK

  #1 1, Như tiêu đề, tớ mua PM giá 23,3 WMZ 23,05 ADVcash giá 22.7, Payeer 22.5 2. Thông tin thanh toán: - Ví PM : U25656866 ( Hai Anh) - Ví WMZ : Z809196638703( Anhdang) Liên hệ : Hải Anh - Ví ADV :U 6348 3004 4007 - Ví Payeer : P84538749 --> Giao dịch tại tất cả các Bank VN. 3. AMZ JP ...
 13. Orchid

  Buy & Sell [BUY] PM 22.80 WMZ 23.02 ADVCASH 22.7 , Payeer 22.5 ,Giftcard US 8k , AMZ JP 180 - ALL BANK

  #1 1, Như tiêu đề, tớ mua PM giá 22.90 WMZ 22.80 ADVcash giá 22.7, Payeer 22.5 2. Thông tin thanh toán: - Ví PM : U25656866 ( Hai Anh) - Ví WMZ : Z809196638703( Anhdang) Liên hệ : Hải Anh - Ví ADV :U 6348 3004 4007 - Ví Payeer : P84538749 --> Giao dịch tại tất cả các Bank VN. 3.Nhận thu...
 14. Orchid

  Khách hỏi vì sao TK của mình là Pre-Verfied ?

  Hi các mem! Mình tham gia MMO cũng ngót sắp 2 tháng rồi, hôm trước có khách giao dịch hỏi mình là sao tk của mình chỉ là Pre-Verfied mà không phải là Verfied. Nên hơi ái ngại về việc mua bán. Mình có trả lời là do mình mới vào, bình thường phải sinh hoạt được 3 tháng mới được đóng báo hiểm...
 15. Orchid

  Buy (Sai rules) 10k PM 22.92, WMZ 22.90 ADVcash 22.70, Payeer 22.50 - ALL BANK

  1, Như tiêu đề, tớ mua PM giá 22.92, WMZ 22.90 ADVcash giá 22.7, Payeer 22.5 2, Thông tin thanh toán: - Ví PM : U25656866 ( Hai Anh) - Ví WMZ : Z809196638703( Anhdang) Liên hệ : Hải Anh - Ví ADV :U 6348 3004 4007 - Ví Payeer : P84538749 --> Giao dịch tại tất cả các Bank VN. (Đặc biệt: Luôn...
 16. Orchid

  Buy & Sell [BUY] 10k PM 23.00, WMZ 23.13 ADVcash 22.70, Payeer 22.50 - ALL BANK

  1, Như tiêu đề, tớ mua PM giá 23.00, WMZ 23,13 ADVcash giá 22.7, Payeer 22.5 2, Thông tin thanh toán: - Ví PM : U25656866 ( Hai Anh) - Ví WMZ : Z809196638703( Anhdang) Liên hệ : Hải Anh - Ví ADV :U 6348 3004 4007 - Ví Payeer : P84538749 --> Giao dịch tại tất cả các Bank VN. (Đặc biệt: Luôn...
 17. Orchid

  Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản

  Lúc mới vào phăm phăm như mãnh tướng, giao dịch khoe tá lả tình đời cả trăm chiệu. Nay vài trăm ngàn ngày, giống y như đốt lửa, lửa cháy hết chỉ còn than. Sao giờ? Ahuhu
 18. Orchid

  Buy 10k PM 22.9, WMZ 23.20 ADVcash 22.70, Payeer 22.50 - ALL BANK

  1, Như tiêu đề, tớ mua PM giá 22.9, WMZ 23,20 ADVcash giá 22.7, Payeer 22.5 2, Thông tin thanh toán: - Ví PM : U25656866 ( Hai Anh) - Ví WMZ : Z809196638703( Anhdang) Liên hệ : Hải Anh - Ví ADV :U 6348 3004 4007 - Ví Payeer : P84538749 --> Giao dịch tại tất cả các Bank VN. (Đặc biệt: Luôn...
 19. Orchid

  Buy [BUY] PM 23.13 , ADVcash 22.70, Payeer 22.50 - ALL BANK

  1, Như tiêu đề, tớ mua PM giá 23,13 , ADVcash giá 22.7, Payeer 22.5 2, Thông tin thanh toán: - Ví PM : U25656866 ( Hai Anh) - Ví WMZ : Z809196638703( Anhdang) Liên hệ : Hải Anh - Ví ADV :U 6348 3004 4007 - Ví Payeer : P84538749 --> Giao dịch tại tất cả các Bank VN. (Đặc biệt: Luôn có giá...
 20. Orchid

  Buy [Buy] PM 22.90 , WMZ 23.20, ADVcash 22.50, Payeer 22.50 ALL BANK

  1, Như tiêu đề, tớ mua PM giá 22.90 và WMZ giá 23.20 , ADVCash giá 22.50, Payeer 22.50 2, Thông tin thanh toán: - Ví PM : U25656866 ( Hai Anh) - Ví WMZ : Z809196638703( Anhdang) Liên hệ : Hải Anh -Ví ADV: U 6348 3004 4007 - Ví Payeer : P1040991208 --> Giao dịch tại tất cả các Bank VN...