Search results

  1. Orchid

    Buy & Sell [BUY] 20K PM 23.70 WMZ 23.6- ALL BANK

    1 , Như tiêu đề, tớ mua PM giá 23.70 WMZ 23.6, USDT (TRC20) 23.8 2, Thanh toán thông tin: - Ví PM : U25656866 (Hải Anh) - Ví WMZ : Z809196638703 (Anhdang) -Ví USDT : TDcxjyX3S9W76fyPjPevS6WQXw3d83EscJ Liên hệ: Hải Anh (Đặc biệt: Luôn có giá tốt cho Khách hàng thân thiết). 3. Các bạn vui...
  2. Orchid

    Buy & Sell 20K PM 23.75, WMZ 23.60 USDT ( TRC20) 23.8 - ALL BANK

    1 , Như tiêu đề, tớ mua PM giá 23.75 WMZ 23.60 ,USDT ( TRC20) 23.8 2, Thanh toán thông tin: - Ví PM : U25656866 (Hải Anh) - Ví WMZ : Z809196638703 (Anhdang) - Ví USDT :TDcxjyX3S9W76fyPjPevS6WQXw3d83EscJ Liên hệ: Hải Anh (Đặc biệt: Luôn có giá tốt cho Khách hàng thân thiết ). 3. Các bạn vui...