Search results

 1. candy09

  Airdrop Mua acc NOIA cho các bác nghĩ chạy node .

  Như tiêu đề hiện tại em muốn mua thêm vài acc NOIA để tiếp tục chạy node. Vậy anh em nào không tiếp tục chạy và có ý định bán thì để lại cho mình nhé . !! . Telegram : @Tuan2kVan
 2. candy09

  Airdrop Nhận 15HT từ sàn Huobi . Chiến nhanh anh em ơi.

  Kèo ngon từ sàn Huobi Pro nhận 15HT giá hiện tại 4.53USD Link đi : http://t.me/HuobiairdropBot?start=506734279 B1: Nhấn Start - Set Wallet Điền ví ERC20 vào. B2: Nhấn Set Email - điền gmail vào. B3: Nhấn Done Tham gia 2 nhóm Telegram của nó. Vậy là xong . Nhấn Balance để kiểm tra số dư.
 3. candy09

  Airdrop Follow chéo Twitter để làm Airdrop và Bounty.

  Hiện này một vài dự án Airdrop và Bounty yêu cầu số lượng Follow mới cho làm. Nên anh em cứ send link .Mình fl chéo để giúp nhau làm nhiệm vụ nhé . !! . https://twitter.com/Phong40450761