Search results

 1. okso1

  Buy [Buy] 1100 Pm rate 22.9 pay for VCB - TCB

  mình đang cần [Buy] 1100 Pm rate 22.9 pay for VCB - TCB . ai có pm skype: okso1_mmo or ICQ 661625205 thanks
 2. okso1

  Buy 2000 ACC facebook trắng veri clone . pay for VCB - TCB

  như tiêu đề mình đang cần mua 2000 acc facebook trắng veri clone . chủ yếu mình chỉ acc login 1 lần để chơi game . anh em ai sell pm skype : okso1_mmo hoặc ICQ: ICQ: 661625205 .. thanks !
 3. okso1

  Buy 50 paypal US rate 24.5 pay for VCB - TCB

  như tiêu đề mình đang cần mua 50 paypal US rate 24.5 pay for VCB - TCB . anh em ai có pm skype : okso1_mmo thanks
 4. okso1

  Buy 100 WMZ rate 23.2 pay for VCB - TCB

  như tiêu đề mình đang cần mua 100 WMZ rate 23.2 pay for VCB - TCB . anh em ai có pm skype : okso1_mmo thanks
 5. okso1

  Sell done! close

  như tiêu đề mình đang cần sell 450 payoneer rate 22.6 pay for VCB - TCB . bảo hành thoải mái con gà mái . anh em ai cần pm skype: okso1_mmo thanks
 6. okso1

  Sell done close !

  như tiêu đề mình đang cần bán 460 payoneer rate 22.6 pay for VCB - TCB . anh em ai cần pm skype: okso1_mmo bảo hành full nhé . thoải mái con gà mái luôn .
 7. okso1

  Sell 2triệu thẻ Zing game rate 15% pay for VCB TCB

  Do mình vừa mua mà mình lại không sử dụng nữa . thẻ mua tại thế giới di động . = thẻ giấy . có đầy đủ seri và mã anh em ai cần mua thì pm skype : okso1_mmo or ICQ :661625205 thẻ bao gồm : 1 thẻ 1 triệu . 1 thẻ 500 . 2 thẻ 200k . thanks
 8. okso1

  Sell 350 PPVN rate 22 pay for VCB - TCB

  như tiêu đề mình đang cần sell 350 PPVN rate 22 pay for VCB - TCB anh em ai cần pm skype okso1_mmo hoặc ICQ : 661625205 thanks
 9. okso1

  Sell Sell ACC EBAY US 2017 rate 800k - pay for VCB

  như tiêu đề mình đang cần Sell ACC EBAY US 2017 để tránh mất thời gian của nhau mình xin nói luôn về tình trạng acc . 1. acc live mail domains ( hỗ trợ changer email . ver code chứ không giao email vì đây là mail domains mình quản lý all acc . giá 800k 1 acc . chưa active seller 2. acc live...
 10. okso1

  Buy done close

  như tiêu đề mình đang cần mua 100 pp us rate 23 pay for VCB anh em ai có pm skype: okso1_mmo
 11. okso1

  Sell Sell ACC EBAY US 2017 rate 800k - pay for VCB

  như tiêu đề mình đang cần Sell ACC EBAY US 2017 để tránh mất thời gian của nhau mình xin nói luôn về tình trạng acc . 1. acc live mail domains ( hỗ trợ changer email . ver code chứ không giao email vì đây là mail domains mình quản lý all acc . giá 800k 1 acc . chưa active seller 2. acc live...
 12. okso1

  Sell done close

  như tiêu đề mình đang cần sell 10.000 paypal US rate 22 check site pay for vcb . min : 300$ thanh toán xong là pay tiền liền cho mình . mình làm đã lâu năm rồi nên anh em thông cảm . ưu tiên oder site : fragrancex.com anh em ai cần pm skype: okso1_mmo hoặc ICQ : 661625205 . cẩn thận nick...
 13. okso1

  Sell Sell ACC EBAY US 2017 rate 800k - pay for VCB

  như tiêu đề mình đang cần Sell ACC EBAY US 2017 để tránh mất thời gian của nhau mình xin nói luôn về tình trạng acc . 1. acc live mail domains ( hỗ trợ changer email . ver code chứ không giao email vì đây là mail domains mình quản lý all acc . giá 800k 1 acc . chưa active seller 2. acc live...
 14. okso1

  Sell Sell ACC EBAY US 2017 rate 800k - pay for VCB

  như tiêu đề mình đang cần Sell ACC EBAY US 2017 rate 800k - pay for VCB . để tránh mất thời gian của nhau mình xin nói luôn về tình trạng acc . acc mình tự reg tay và gmail đã die . và có 1 số email vẫn còn live nhưng mail domains về bảo hành : log vào thoải mái . mình sẽ bảo hành login còn...
 15. okso1

  Sell done close

  done close !
 16. okso1

  Sell 10.000 paypal US rate 22 check site pay for vcb

  như tiêu đề mình đang cần sell 10.000 paypal US rate 22 check site pay for vcb . min : 300$ thanh toán xong là pay tiền liền cho mình . mình làm đã lâu năm rồi nên anh em thông cảm . ưu tiên oder site : fragrancex.com anh em ai cần pm skype: okso1_mmo hoặc ICQ : 661625205 . cẩn thận nick...
 17. okso1

  Sell done ! close

  done ! close
 18. okso1

  Sell 10.000 paypal US rate 21.5 check site pay for vcb

  như tiêu đề mình đang cần sell 10.000 paypal US rate 22 check site pay for vcb . min : 300$ thanh toán xong là pay tiền liền cho mình . mình làm đã lâu năm rồi nên anh em thông cảm . anh em ai cần pm skype: okso1_mmo hoặc ICQ : 661625205 . cẩn thận nick fake có chứ :live nhé anh em . mọi...
 19. okso1

  Buy done close

  như tiêu đề mình đang cần mua 800 pm rate 22.4 pay for VCB . anh em ai có pm skype: okso1_mmo
 20. okso1

  Sell Sell ACC EBAY US 2017 rate 400k - pay for VCB

  như tiêu đề mình đang cần Sell ACC EBAY US 2017 rate 400k - pay for VCB . để tránh mất thời gian của nhau mình xin nói luôn về tình trạng acc . acc mình tự reg tay và gmail đã die . về bảo hành : log vào thoải mái . mình sẽ bảo hành login còn việc anh em list item thì mình không bảo hành vì...