Search results

  1. thinhtv2610

    ổ cứng máy tính của mình bị virut googles

    ổ cứng máy tính của mình bị virut googles, ổ nào cũng có mình xóa đi nhưng mở lại máy tính lại có lại, mọi người có ai biết cách xóa chỉ giúp mình với
  2. thinhtv2610

    bạn nào giỏi máy tính cho mình hỏi

    mình có laptop bị rơi hư màn hình, bây giờ thay màn hình tốn mấy triệu bằng mua máy mới nên mình không thay, laptop đó có cài win 7 , mình có mấy trang web trong máy tính lưu mật khẩu mấy trang website nên mình không nhớ nữa, giờ có cách nào gắn ổ cứng của máy đó vào 1 máy khác để lấy laị tài...
Top