Search results

  1. N

    Chụp ảnh 10K

    Team của mình danh tín để xác minh ID timebucks. Nên đang cần ảnh chụp cá nhân cầm từ giấy ghi chữ timebucks và cmnd để xác minh id user. bạn nào cung cấp ảnh và thật, chụp rõ ràng. Mình trả 50k, thanh toán qua momo. Inox hoặc mail [email protected] Cam kết thanh toán. Nâng lên 50k dc...
Top