Search results

  1. T

    Solved Về vấn đề tài khoản PAYPAL nước ngoài

    Xin chào tất cả anh chị em ! Mình có nhu cầu mua tài khoản DNS phục vụ nhu cầu camera trên trang DYN.COM Lúc trước thì vẫn mua được ,về sau nghe nói là nó chặn tất cả giao dịch từ Việt Nam , kể cả thẻ và tài khoản PAYPAL có thông tin Việt Nam Vậy bây giờ mình có thể sử dụng tài khoản PAYPAL...
Top