Search results

  1. S

    Report Xin hỏi vì sao topic mình bị xoá

    Xin chào cho mình hỏi sao topic mình bị xoá, nếu có gì chưa đúng mong bỏ qua cho, xin cảm ơn https://mmo4me.com/threads/recaptcha-v2-v3-va-image-captcha-sieu-re.400083/ Mình post vào https://mmo4me.com/forums/captcha.43/ KO biết mod nào xoá và ko báo lý do . Cảm ơn .
Top