Search results

  1. henry88

    https://academicon.io ADC

    https://academicon.io đã cho nhận coin về ví ae vào web https://academicon.io/transfer.php#balance làm theo yêu cầu của nó À quên , set Gwei = 2 thôi cho đỡ tốn ;)
  2. henry88

    Request PP này gỡ được ko ?

    1 ngày đẹp trời nhận được mail như thế này . Và sau khi vào PP kiểm tra thì nhận được thông báo khóa , chẳng hiểu vì lí dó gì . Các bác cho hỏi PP này có gỡ được ko ? Nếu được thì phí là bao nhiêu . Thanks :)
Top