Comments on Profile Post by BiWanLee

 1. 1987vanthanh
  Jan 9, 2018
 2. BiWanLee
  BiWanLee
  Đang giao dịch vs bác 300 STR pay qua vietinbank, Confirm giùm em
  Jan 9, 2018
  1987vanthanh likes this.
 3. 1987vanthanh
  1987vanthanh
  OK đang giao dịch với bạn
  Jan 9, 2018
 4. BiWanLee
  BiWanLee
  Giao dịch xong, thanks bác.
  Jan 9, 2018