Comments on Profile Post by kakahoho

 1. joshep
  joshep
  done bạn
  Aug 1, 2017
 2. Tran27
  Tran27
  Ad.mình có mua pm bằng acb.đã thanh toán nhưng chưa thấy giao dịch hoàn thành.tk ACB trần văn ngải 218071439. Mã đơn hàng 8949
  Aug 8, 2017
 3. joshep
  joshep
  done bạn
  Aug 9, 2017
 4. henongqua
  henongqua
  Minh có mua WMZ, đã thanh toán nhưng giao dịch vẫn trạng thái chưa thanh toán. tk ACB, mã đơn hàng 9066.
  Aug 24, 2017
 5. joshep
  joshep
  done
  Aug 26, 2017