Comments on Profile Post by lelen

 1. khongsaurang
 2. PaddyVu2
  PaddyVu2
  Bác ơi rcb cái,dep 13,3$ ibet nè,username : PaddyVu
  U11766436
  Đang chờ veri nên ko cmt đc cho bác,post lên wall bác vậy
  May 27, 2016
  khongsaurang likes this.
 3. PaddyVu2
  PaddyVu2
  Bác ơi,hourlyer hình như phải sau 27h tiền mới cập nhật nhỉ? Bạn mình vừa dep vào 30$ sau 1h ko thấy j
  May 28, 2016
 4. PaddyVu2
  PaddyVu2
  Bác ơi RCB cái hourlyer cái,vừa dep 14,5$.
  May 28, 2016
 5. PaddyVu2
  PaddyVu2
  RCB cái hourlyer bác ơi
  Vừa dep 16,98$
  May 29, 2016
 6. PaddyVu2
  PaddyVu2
  Bác ơi RCB ibet cái,vừa dep 14,2$
  May 30, 2016