Kiếm Tiền Online - MMO4ME

maximusk
maximusk
Mình test thôi nhưng ai ngờ nó pay chứ không có tut gì cả bạn :), tuy mình làm nó trả đều nhưng min cao quá làm tốn time.
heoquayqb
heoquayqb
chỉ cách làm đi bạn, thế là ngon rồi
maximusk
maximusk
Mình làm ăn 1$ amz gc thôi. Bạn làm bằng gì?
heoquayqb
heoquayqb
m cũng ăn 1$ amz, cơ mà nó banned nhiều quá
maximusk
maximusk
mình ăn k banned con nào cả
heoquayqb
heoquayqb
vì thế nên mới nhờ bạn chỉ cách làm
maximusk
maximusk
Bạn là bằng bs hay ios ?
heoquayqb
heoquayqb
m làm bằng bs
maximusk
maximusk
Bs bản bao nhiêu bạn, mình làm bản 8 nó pay đều hết