Kiếm Tiền Online - MMO4ME

tuan99452
tuan99452
đưa code team cho mình đi
PhamHongViEHG
PhamHongViEHG
bạn đọc team đi mình qua xem bạn làm cũng dc... máy mình dcom nên hơi lag
tuan99452
tuan99452
mình không còn fb nữa, xài hết rồi
bạn vào https://launch.stellar.org, rồi đ kí, sau đó log vào, nhìn thấy 4 dòng, 1 dòng là xác nhận fb, chấn vào đó vào fb xác nhận, sau đó xác nhận mail, nhập mail bạn vào rồi sau đó có mail đến, bạn mở ra có code, sau đó điền vào là xong
PhamHongViEHG
PhamHongViEHG
chỉ có 1 mail này thôi bạn,nhưng mình nhập zô mà sao cũng ko có srt gì cả