Permalink for Post #11

Thread: Help ! Mới tạo tài khoản paypal thì có thể nhận tiền được chưa ?