Permalink for Post #1

Thread: Newbie code đc app/web làm gì kiếm sống bây giờ