Permalink for Post #1

Thread: cần hướng dẫn c.v gõ cap ạ