Permalink for Post #1

Thread: "Huyền thoại" Yahoo Messenger sẽ ngừng hoạt động mãi mãi từ ngày 17/7