Permalink for Post #2

Thread: 10 text = 1$, đã đủ min, đòi thêm 40ref. AE reg phụ để test lào