Permalink for Post #67

Thread: Giá bitcoin lại giảm đột biến, nhiều cụ vẫn lời khủng, nhiều cụ lại lỗ to